Sign-in with your pilot id or email.

Rules in finnish

1. Yhtiön jäsenen tulee olla vähintään 15-vuotias ja toivomme hänen hallitsevansa sujuvasti suomen kielen. Tämä ei kuitenkaan pakollista.


1.1. Myös englanti tulee hallita kohtalaisesti, ainakin mikäli jäsen aikoo suorittaa lentojaan IVAO- ja/tai VATSIM-verkossa.


2. Jäsenen tulee luovuttaa yhtiölle hänen oikeat identiteetti- sekä yhteystietonsa, esimerkiksi sähköpostiosoite/Skype/Messenger/WhatsApp/Puhelin-numero.


3. Jäsenen tulee omistaa laillinen versio FS9/FSX/P3D/X-Plane- lentosimulaattorista. Muut simulaattorit eivät toistaiseksi ole tuettuja.


4. Yhtiön jäseneksi hyväksytyn lentäjän tulee suorittaa ensimmäinen lento viikon sisällä hyväksymisestä yhtiön jäseneksi.

Mikäli lentäjä ei pysty suorittamaan ensimmäistä lentoaan annetussa ajassa, tulee hänen ilmoittaa siitä viipymättä Biggles VA:n henkilökunnalle.


5. Ennen ensimmäistä lentoaan lentäjän tulee tutustua Biggles VA:n toiminta- ja operointimenetelmiin.


5.1. Tarvittaessa lentäjä voi pyytää koulutusta haluamaansa konetyyppiin, verkkolentämiseen

tai yhtiön toimintamenetelmiin.


6. Yhtiön jäsenten tulee pyrkiä toimimaan ammattimaisella tavalla kaikissa tilanteissa, sekä

osoittaa kunnioitusta ja hyviä tapoja yhtiön muita jäseniä kohtaan.


6.1. Lentäjän tulee noudattaa yhtiön toiminta- ja operointimenetelmiä, sekä koneen

operoimiseen tarkoitettuja menetelmiä.


6.2. Laskujen FPM max on -850 fpm. Tätä suuremmat laskut tulemme hylkäämään

automaattisesti.


6.3. Kaikki vaara- ja toiminta ja proseduurivirheet ja muut epänormaalit tilanteet ja mainittavat

tapahtumat lennoilla tulee raportoida yhtiölle.


6.4. Lisäksi IVAO-/VATSIM- verkoissa tapahtuvilla lennoilla tulee kunnioittaa muita lentäjiä,

noudattaa lennonjohdon ohjeita, sekä muistaa yleisesti “Good Airmanship”.


7. Yhtiön informaatiokanavina toimivat, Facebook, Skype, Messenger, Whatsup, TS3, sekä

Googlen palvelut, joihin jäsen saa tunnukset Biggles VA:n henkilökunnalta.


8. Jokainen yhtiön jäsen velvoitetaan ilmoittamaan sidonnaisuuksista muihin VA-yhtiöihin.

Eli lento ja muut velvollisuudet muissa yhtiössä, jotka haittaavat Biggles yhtiössä toimimista.


9. Lentotuntien siirto aiemmista yhtiöistä ei ole mahdollista.


10. Yhtiön sisäisen materiaalin julkaisu ja luovuttaminen kolmansille osapuolille on kielletty ja

johtaa jäsenen välittömään poistamiseen Biggles VA:sta

 

Biggles Virtual Airline HQ Team